Tymczasem w Automotive

Rozdzielacz zasilania 24V DC …  < Like The Pros >