… tylko w jakim systemie wykonawca ma wykonać tę instalację ?