Tablice ostrzegawcze z czasów PRL

Butla z tlenem – dotykanie tłustymi rękami grozi wybuchem