Technologia FieldSense zastosowana w bezkontaktowych testerach elektrycznych T6-600 i T6-1000 umożliwia uzyskiwanie dokładnych i równoczesnych odczytów napięcia i prądu (a nie tylko informacji o obecności/braku napięcia).

Osoby używające testerów elektrycznych do wykonywania pomiarów napięcia i natężenia prądu wiedzą, że proces ten jest zwykle czasochłonny i obciążony ryzykiem, ze względu na konieczność dostępu do metalowych styków. Nowe testery elektryczne z linii Fluke T6 oferują szybszą i bezpieczniejszą metodę wykonywania pomiarów parametrów elektrycznych w wielu zastosowaniach, np. w tablicach rozdzielczych i skrzynkach przyłączowych. Przyrządy te wykrywają pole elektryczne w otwartych cęgach, dzięki czemu można łatwiej prowadzić pomiary.

Nowa technologia FieldSense sprawia, że praca z modelem T6 jest bezpieczniejsza, ponieważ pozwala na mierzenie napięcia do 1000 V AC poprzez otwarte cęgi. Dzięki możliwości jednoczesnego pomiaru napięcia i natężenia prądu oraz wyeliminowaniu konieczności otwierania pokryw i zdejmowania nakrętek przewodów wykonywanie pomiarów jest szybsze i wydajniejsze. Ponadto zastosowane w przyrządzie otwarte cęgi mają największe rozwarcie w branży i można ich używać do wykonywania pomiarów na przewodach o przekroju do 120 mm2, przenoszących prąd o maksymalnym natężeniu 200 A.

Elektrycy obsługujący obiekty komercyjne i obiekty przemysłu lekkiego mogą używać testerów elektrycznych T6 do podstawowych zadań w zakresie wyszukiwania i usuwania awarii, weryfikować wartości napięć i ciągłość obwodów oraz testować pojedyncze obwody, a jednocześnie szybko wykonywać pomiary natężenia i napięcia bez stosowania przewodów pomiarowych.

Typowe zastosowania obejmują następujące testy:

 • Przebieg kabli w skrzynkach przyłączowych
 • Obwody zasilające silniki elektryczne (do 200 A)
 • Tablice rozdzielcze (możliwość wykonywania pomiarów na przewodach o przekroju 120 mm kw.)
 • Urządzenia grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne
 • Rozłączniki
 • Osłony przewodów (przy wykorzystaniu czarnego przewodu pomiarowego)

Testery T6 umożliwiają wykonywanie dokładnych pomiarów prawdziwej wartości skutecznej (True-RMS) w ciasnych skrzynkach połączeniowych lub wzdłuż przewodów o niedostępnych punktach końcowych, pozwalając zaoszczędzić czas, zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów i znacząco ograniczyć możliwość powstawania łuku elektrycznego.

T6-1000 firmy Fluke
Fluke T6-1000

Testery T6-600 i T6-1000 firmy Fluke zwiększają:

 • Bezpieczeństwo: pomiar napięcia do 1000 V za pomocą otwartych cęgów bez użycia przewodów pomiarowych i dostępu do odizolowanych przewodów.
 • Szybkość: brak konieczności otwierania szaf i zdejmowania złączek nakręcanych umożliwia szybsze wyszukiwanie i usuwanie awarii.
 • Efektywność: równoczesny pomiar i wyświetlanie wartości napięcia i prądu na testerze T6-1000. Tester T6-1000 mierzy także rezystancję do 100,0 kΩ.
 • Możliwość zastosowania: dzięki cęgom o najszerszym w branży otwarciu, testery T6 pozwalają mierzyć prąd w przewodach 4/0 o natężeniu do 200 A.

Główną zaletą testerów T6 jest opracowana przez firmę Fluke nowa technologia FieldSense, która umożliwia uzyskiwanie dokładnych i równoczesnych odczytów napięcia i prądu, a nie tylko informacji o obecności/braku napięcia.

Najważniejsze właściwości  testerów T6-600 i T6-1000:

 • Możliwość pomiaru napięcia do 1000 V AC przy użyciu otwartych cęgów pomiarowych — bez kontaktu między przewodem pomiarowym i obwodem pod napięciem, oraz bez otwierania pokryw i zdejmowania nakrętek przewodów.
 • Możliwość pomiaru przewodów o przekroju do 120 mm2, przenoszących prąd o maksymalnym natężeniu 200 A
 • Technologia FieldSense umożliwia wykonywanie pomiarów napięcia, natężenia i częstotliwości prądu AC bez kontaktu między przewodem pomiarowym i obwodem pod napięciem+
 • Jednoczesne wyświetlanie wartości napięcia i natężenia (T6-1000) — szybki przegląd wszystkich wartości pomiarów obwodu zasilającego zapewnia efektywne wyszukiwanie i usuwanie awarii
 • Od 1 do 1000 V AC lub DC (T6-1000); 600 V AC lub DC (T6-600)
 • Od 0,1 do 200 A AC
 • Rezystancja: od 1 Ω do 100 kΩ (T6-1000), od 1 Ω do 2 kΩ (T6-600)
 • Pomiar częstotliwości: od 45 Hz do 66 Hz (T6-1000)

Więcej informacji na temat bezkontaktowych testerów napięcia T6 firmy Fluke można znaleźć na stronie: www.fluke.pl/t6.

Poprzedni artykułNie dotykać! Urządzenie elektryczne
Następny artykułPrzeznaczenie w pracy