PODZIEL SIĘ

Dobra praktyka podczas wykonywania pomiarów termowizyjnych urządzeń elektroenergetycznych wymaga, aby wyniki korelować z pomiarem obciążenia. Obciążenie podczas pomiarów powinno stanowić co najmniej 40% obciążenia znamionowego. W tym materiale zobaczycie na żywym przykładzie jak wykorzystywać miernik cęgowy w połączeniu z kamerą termowizyjną.