Rys. 1. MFT1835 w „akcji”

Badania instalacji elektrycznych mają na celu sprawdzenie jej stanu technicznego pod względem bezpieczeństwa użytkowników oraz zagrożeń pożarowych stwarzanych przez instalacje i urządzenia elektryczne. Ilość pomiarów i warunki, w których się odbywają mogą sprawić, że stworzenie końcowego protokołu może okazać się czasochłonne i kłopotliwe. W takim przypadku sam protokół może być obarczony dużą ilością błędów.

Wymagania prawne dotyczące wykonywania pomiarów w instalacjach niskiego napięcia określa norma PN-HD 60364-6:2008. Powyższa norma wymienia dwa rodzaje sprawdzeń:

 • Sprawdzenia odbiorcze
 • Sprawdzenia okresowe

Każda instalacja po zakończeniu procesu montażu, a przed przekazaniem użytkownikowi do eksploatacji, powinna przejść sprawdzenie odbiorcze udokumentowane protokołem. W ramach badań odbiorczych wykonuje się oględziny, pomiary parametrów technicznych i próby zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-HD 60364-6:2008. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mają na celu sprawdzenie czy instalacja została wykonana zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i przepisów.

Sprawdzenia okresowe (także udokumentowane protokołem) powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co 5 lat. Badania te powinny zawierać zarówno oględziny empiryczne jak i pomiary parametrów technicznych. W zależność od charakteru pomieszczenia, w którym znajduję się instalacja, zaleca się by badania okresowe wykonywać częściej. Sugerowane terminy pomiarów eksploatacyjnych przedstawia tabelka poniżej.

Rys. 2 Tabela z terminami pomiarów eksploatacyjnych

Co powinny zawierać pomiary instalacji elektrycznych w zakresie parametrów elektrycznych?

 • Pomiar ciągłości elektrycznej przewodów ochronnych i czynnych oraz połączeń wyrównawczych.
 • Pomiar rezystancji przewodów ochronnych.
 • Pomiar rezystancji izolacji obwodów.
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia.
 • Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (badanie wyłączników różnicowoprądowych).
 • Pomiary rezystancji uziemień.

Konieczność wykonania wielu pomiarów o różnym charakterze wymaga od elektryka-pomiarowca posiadania odpowiedniej aparatury pomiarowej. Rynek oferuje wiele specjalistycznych mierników do każdego z powyższych pomiarów. Jednak ze względów praktycznych używanie do każdego rodzaju pomiaru dedykowanego miernika jest uciążliwe. Dlatego też elektrycy najczęściej wybierają mierniki wielofunkcyjne.

Czy warto używać mierników wielofunkcyjnych instalacji elektrycznych?

Miernik instalacji elektrycznych MFT1835 został zaprojektowany jako kompaktowy multimetr do kompleksowego badania instalacji niskiego napięcia. Jest wyposażony we wszystkie funkcje konieczne do przeprowadzenia wszechstronnych badań instalacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych i przemysłowych.

Rys. 3. MFT1835

Do najważniejszych zalet miernika instalacji elektrycznych MFT1835 należą:

 • Dokładność pomiarów poparta ponad 100-letnim doświadczeniem w produkcji elektrycznej aparatury pomiarowej
 • Niewielki rozmiar i waga
 • Intuicyjna obsługa – FILM
 • Wewnętrzna pamięć i komunikacja bluetooth
 • Kategoria pomiarowa CAT IV i klasa szczelności IP 54 (wodoszczelność i pyłoszczelność)
 • Niezwykła odporność na uszkodzenia mechaniczne – FILM
 • Szeroki zakres funkcji pomiarowych (kilka rodzajów pomiarów uziemienia, oszczędny pomiar ciągłości obwodu prądem 15mA, testy wyłączników różnicowoprądowych typu B z wymuszeniem prądu 2xIn, pomiary impedancji pętli zwarciowej i rezystancji izolacji) – FILM

Z myślą o instalacjach narażonych na zakłócenia (wewnętrzne i zewnętrzne) firma Megger wprowadziła najnowszy model MFT 1845. Miernik wyposażono w nową (opatentowaną) metodę pomiaru impedancji pętli zwarcia, która:

 • Zapobiega wpływowi obecności zabezpieczeń RCD na końcową wartość impedancji pętli.
 • Umożliwia wykonywanie pomiarów bez wyzwalania zabezpieczeń w czasie poniżej 8 sekund.

Jako, że wartość impedancji pętli istotnie zależy od szumów w obwodzie, urządzenie wyposażono we „wskaźnik pewności”. Wskazuje on stopień precyzji z jaką zmierzono impedancję pętli. Zastosowanie cyfrowego wskaźnika w postaci łuku do przedstawienia poziomu precyzji umożliwia ciągłą obserwację i dopasowanie do sytuacji, gdy pojawia się zakłócenie, dzięki czemu znakomicie wzrasta dokładność i powtarzalność pomiarów.

Współpraca pomiędzy miernikiem instalacji elektrycznych MFT 1835 a programem PROTON+ przy tworzeniu protokołów z pomiarów

Dokumentowanie pomiarów elektrycznych to zadanie stosunkowo czasochłonne. Jeżeli wyniki pomiarów uzyskaliśmy za pomocą miernika MFT 1835 to czas na opracowanie protokołów można znacznie skrócić poprzez wykorzystanie  transferu danych pomiarowych do programu PROTON+. Program wykorzystuje bezprzewodową technologię przesyłu danych (Bluetooth) z miernika do komputera, a otrzymane wyniki pomiarowe są automatycznie przetwarzane w odpowiedni raport. Po przesłaniu danych pomiarowych wyniki rozdzielane są do odpowiednich tabel w celu doprecyzowania opisów badanych punktów oraz dokonania oceny. Wykorzystanie miernika serii MFT wraz z programem PROTON+ pozwala użytkownikowi skupić uwagę na merytorycznej ocenie wyników pomiarowych, a nie na żmudnym przepisywaniu wartości zmierzonych. Transmisja danych pomiarowych pozwala również uniknąć błędów wynikających z ręcznego przepisywania wyników. Miernik wielofunkcyjny MFT 1835 współpracuje również z programem PROTON Mobile, który umożliwia pracę na urządzeniu mobilnym.

Przygotował inż. Roman Słowik, tel. +48 601 288 873; roman.slowik@megger.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj