Ile możesz stracić gdy pojawi się awaria zasilania? Jak zachowają się autonomiczne systemy przy utracie komunikacji? Twoje ograniczniki przepięć, które chronią izolację systemu zasilania mogą niepostrzeżenie przestać działać i co wtedy się stanie?

Jak uniknąć awarii, czy istnieje jakaś inna forma prewencji? 

System ImpulseCheck firmy Phoenix Contact – prognozuje czas życia SPD w oparciu o gromadzoną historię przepięć i prądów piorunowych, występujących w monitorowanych obwodach ograniczników przepięć.

Ograniczniki przepięć są istotnymi elementami prewencji, które mają wpływ na bezpieczeństwo wszelkich systemów zasilania/automatyki/IT/technologicznych. Stąd też wiedza o kondycji tak instalacji zasilającej, jak i ograniczników przepięć, ma istotny wpływ na dyspozycyjność funkcji technologicznych czy też ludzi.

Zewnętrzny moduł ImpulseCheck w instalacji ogranicznika pozyskuje sygnały pomiarowe z czujników oraz monitoruje styk sygnalizacji zdalnej ogranicznika.

Jak ImpulseCheck może predykcyjnie ograniczyć straty? 

System ImpulseCheck na bieżąco informuje, w jakiej kondycji znajdują się ograniczniki przepięć.
W czasie rzeczywistym wychwytuje on prądy udarów, a także przejściowe przepięcia odprowadzane przez SPD. Przy ich analizie korzysta z własnej aplikacji ImpulseAnalytics, dostępnej w Proficloud. To nierozłączny element systemu, który to właśnie analizuje stan tych urządzeń. Suma wszystkich zdarzeń przy znanym ograniczniku przepięć służy do oszacowania stanu rzeczywistego ogranicznika.

Kontrola ograniczników a rzeczywistość

Wszystkie z powszechnie używanych ograniczników przepięć, znajdujących się  w obwodach zasilania, są wyposażone wyłącznie w optyczne wskaźniki statusu. Problem w tym, że jeśli obecna jest informacja, że status jest „zielony”, to nie jest jasne, w jakim stanie rzeczywiście znajduje się urządzenie (czy nie znajduje się blisko granicy wytrzymałości). Nie można się również z niego dowiedzieć nic o szczególnych, osobliwych naprężeniach, do jakich dochodzi w aparacie, których źródłem mogą być prądy udarowe lub też przejściowe przepięcia. Z tego powodu kontrola wskaźnika przestaje być wystarczająca – bez odpowiednich urządzeń do monitoringu, nie da się przewidzieć, kiedy może nastąpić awaria/odłączenie aparatu chroniącego. Ogranicznik przepięć może ulec uszkodzeniu/odłączeniu już następnego dnia lub za kilka lat, jeśli ulegnie uszkodzeniu następnego dnia po kontroli optycznej wówczas do czasu wymiany wkładki na nową obiekt nie jest chroniony. Okresowa kontrola ograniczników przepięć (ang. SPD) nie rzadziej niż co 12 miesięcy jest wymagana norą PN-EN 62305-3.

Kontrola kondycji ogranicznika

Głównym zadaniem systemu ImpulseCheck jest określenie, w jakim stanie technicznym znajduje się ogranicznik przepięć, z którym jest on połączony. Należy jednak zaznaczyć, że jest to możliwe tylko wtedy, gdy zostały użyte w instalacji ograniczniki przepięć Phoenix Contact. W innym wypadku rola systemu będzie się sprowadzała wyłącznie do liczenia zdarzeń.

Wskaźnik kondycji, State of Health (SoH), informuje, jak wielka jest zdolność ogranicznika do działania. Wysyła również powiadomienia z sugestią jego wymiany. Robi to z na tyle dużym wyprzedzeniem, by dało się w porę zamienić urządzenie i uniknąć awarii. ImpulseCheck dokonuje obliczeń, bazując na danych o prądach udarowych oraz przepięciach przejściowych, które gromadził w systemie odkąd został zamontowany przy SPD oraz w oparciu o informacje związane z produktem.

Aplikacja ImpulseAnalytics prezentuje listę prądów przepięciowych występujących w każdym przewodzie systemu zasilania, razem z amplitudą, wielkością ładunku elektrycznego i energii właściwej. Aplikacja daje także możliwość prezentacji zdarzeń przy zastosowaniu wykresów. Użytkownik może pobrać dane w postaci pliku CSV.

Konfiguracja powiadomień i opcje tworzenia raportów

Warto wspomnieć też o innej istotnej funkcji ImpulseAnalytics – konfiguracji powiadomień. Użytkownik sam może określić, do kogo mają trafić określone informacje o zdarzeniach. Wystarczy utworzyć zbiór adresów e-mailowych, na które mają one być wysyłane. Po otrzymaniu wiadomości, można ją odczytać nie tylko na komputerach, ale również na urządzeniach mobilnych, takich jak smartphone czy tablet.

Istnieje możliwość otrzymania wnikliwego raportu, przedstawiającego stan SPD, do którego jest przyłączony system ImpulseCheck.

Możliwość nieustannego obliczania wskaźnika State of Health oraz korzystania z dokładnego raportu dotyczącego tego stanu, stanowi istotną korzyść dla użytkownika. Dzięki temu nie ma pilnej potrzeby aby samodzielnie sprawdzać, w jakiej kondycji znajdują się ograniczniki przepięć za każdym razem, gdy powinna mieć miejsce okresowa kontrola systemów ochrony odgromowej, co jest wymagane normą PN-IEC 62305-3.

Podsumowanie

Wraz z szybkim postępem cyfryzacji, dane o statusie i informacje o poszczególnych komponentach stają się coraz ważniejsze. System ImpulseCheck pozwala na monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu ograniczników przepięć i zapewnia pełną informację dotycząca ich stanu technicznego (SoH). Ponadto, posiada on możliwości analityczne, co pozwala na podjęcie działań uprzedzających przed wystąpieniem awarii i jest to najwyższa forma prewencji: predykcja zdarzeń. A to skutkuje istotną poprawą dyspozycyjności jak i wydajności zwłaszcza wrażliwych systemów. Należy jednak pamiętać, że moduł ImpulseCheck musi mieć połączenie z chmurą. W przeciwnym przypadku system nie działa.

Więcej informacji: https://phoe.co/impulsecheck

Dla osób korzystających lub chcących skorzystać z ograniczników przepięć dostępny jest konkurs, w którym można wygrać ograniczniki przepięć typu 3 bardzo przydatne w domowych instalacjach AV: http://bit.ly/PxC-31