Większość ludzi regularnie chodzi do lekarza na badania kontrolne. Możliwe są wtedy zalecenia tj. badanie morfologii krwi, badanie funkcji sercowo-naczyniowych lub badanie skóry. Aby jednak uzyskać dokładny obraz ich ogólnej kondycji, bada się również inne czynniki życia codziennego: od odżywiania do snu i ćwiczeń fizycznych. To, co od dawna jest standardową praktyką w służbie zdrowia, staje się coraz ważniejsze w przemyśle. Konserwacja zapobiegawcza przewiduje ryzyko awarii maszyn i pozwala na planowanie napraw. Tak wysoki stopień przejrzystości pomaga zapewnić długą i przede wszystkim bezproblemową eksploatację maszyn.

Awarie maszyn są zmorą każdego obiektu przemysłowego. Nieplanowane przestoje często wywołują szkodliwy efekt domina, który jest trudny do opanowania. Przestoje w produkcji dotyczą zazwyczaj nie tylko pojedynczej maszyny, ale także dalszych procesów i innych maszyn. Często nie ma czasu na zatrzymanie procesów zależnych lub na stworzenie bufora czasowego z wyprzedzeniem w celu złagodzenia strat w produkcji. Niesie to ze sobą znaczne koszty.

Techniki konserwacji predykcyjnej są główną obietnicą przemysłu 4.0. Przejrzystość cyfrowa fabryk i maszyn aż do poziomu komponentów pozwala na przewidywanie ewentualnych usterek, zanim rzeczywiście wystąpią. Dzięki temu konserwacja zapobiegawcza szybko zyskuje na znaczeniu w wielu zakładach przemysłowych. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że pozwala ona przedsiębiorstwom na działanie, a nie tylko na reagowanie na awarie lub nieprawidłowe funkcjonowanie. Naprawy mogą być wykonywane w już zaplanowanych „przestojach”, na przykład w nocy lub w okresie remontów i konserwacji.

Proste zużywanie się przewodów może powodować przestoje, a nawet uszkodzenia maszyn. Z drugiej strony, inteligentne systemy mogą dokładnie przewidzieć, kiedy pogorszenie jakości ograniczy funkcjonalność danego elementu, takiego jak przewód, i umożliwić użytkownikom przewidywanie awarii.

LAPP stał się motorem innowacji w dziedzinie konserwacji prognostycznej i opracował system, który stale monitoruje rzeczywistą charakterystykę transmisji linii danych podczas pracy i mierzy kilka istotnych parametrów. Dane są analizowane w module Predictive Monitoring Box (PMBX), który jest wyposażony w dwa porty Ethernet i jest po prostu podłączony do kabla Ethernet, który ma być monitorowany. Za pomocą LAPP Predictive Indicator (LPI) algorytm oblicza pozostały czas życia linii. System opiera się na wartościach z milionów zestawów danych, które zostały zebrane i przeanalizowane w centrum testowym LAPP. PMBX nie jest widoczny dla podłączonego sterownika PLC i dlatego nie ma żadnego wpływu na transmisję danych. Dużą zaletą dla użytkowników jest to, że rozwiązanie LAPP w zakresie konserwacji prognostycznej nie wymaga dodatkowych przewodów na liniach: Oznacza to, że nie ma potrzeby skomplikowanej instalacji, a system można łatwo zamontować na istniejących maszynach. Ponieważ pakiety danych są przesyłane w sposób transparentny z jednego portu Ethernet do drugiego w tzw. trybie „cut through”, nie są wymagane zmiany w oprogramowaniu żadnego sterownika.

Coraz więcej zakładów produkcyjnych, maszyn i innych zasobów operacyjnych, które są cyfrowe i inteligentne, stosują predykcyjne utrzymanie ruchu. Co więcej, modernizacja jest podobna do spokojnego spaceru łatwa do wykonania i korzystna dla zdrowia.