Praca na linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec-Pątnów

Na co dzień są niezauważalni, bo większość osób korzystających z dobrodziejstw energii elektrycznej przypomina sobie o nich tylko podczas awarii…
14 sierpnia wszyscy polscy ENERGETYCY obchodzą swoje święto. WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

Kartę Energetyka, wprowadzającą Dzień Energetyka ustanowiono w roku 1956. W latach 1956-1972 Dzień Energetyka obchodzono 1 września. Mocą Uchwały Rady Ministrów z kwietnia 1973 r. w sprawie obchodów uroczystości branżowych, zakładowych i regionalnych, Dzień Energetyka w latach 1973-1990 był obchodzony w pierwszą niedzielę września.

Od 1991 roku patronem grupy zawodowej energetyków jest św. Maksymilian Kolbe – z zamiłowania elektryk, wyprzedzający umiejętnościami swoją epokę. Jego śmierć w obozie koncentracyjnym 14 sierpnia 1941 r. została uczczona ustanowieniem tego dnia świętem energetyków.