PODZIEL SIĘ

Ostatnie prace przed oddaniem linii 400 kV niedaleko Bydgoszczy – foto od Jarka 👍

“Zanim energia elektryczna wytworzona w elektrowniach dotrze do odbiorców, w tym do naszych do-mów, przesyłana jest siecią linii o różnych poziomach napięć. Kluczowe znaczenie mają w tym względzie linie najwyższych napięć (220 kV i 400 kV), którymi prąd elektryczny z elektrowni przepływa do tzw. systemowych stacji transformatorowych o tym samym napięciu. Następnie liniami o napięciu 110 kV energia elektryczna przesyłana jest do stacji rozdzielczych o napięciu górnym 110 kV, gdzie następuje obniżenie napięcia do wartości 6, 10, 15, 20 lub 30 kV (tzw. napięcia średnie). Poprzez sieć linii napowietrznych i kablowych średniego, a następnie niskiego napięcia (400/230 V) prąd elektryczny dopływa do odbiorców, spośród których znaczącą grupę tworzą gospodarstwa domowe wykorzystujące energię elektryczną o napięciu 400/230 V.”

Więcej informacji o inwestycji w folderze informacyjnym:
Budowa-dwutorowej-linii-elektroenergetycznej-400-kV-Bydgoszcz-Pila.pdf

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here