PODZIEL SIĘ

Zmiany w ustawie o prawie budowlanym weszły w życie 19.09.2020 r. Powinny na nie zwrócić uwagę osoby, które planują instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 6,5 kWp. Nowelizacja oznacza nowe obowiązki, które mają podnieść bezpieczeństwo pożarowe. Przepisy mogą jednak zahamować rozwój OZE w Polsce oraz powodować trudności w interpretacji dla użytkowników, projektantów i instalatorów.

Projekty pod większym nadzorem

Wszystkie projekty techniczne instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 6,5 kWp trzeba będzie uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Odpowiednie powiadomienie należy też przekazać powiatowej komendzie Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 50 kWp będą wymagały pozwolenia na budowę.

Ustawodawcy liczą, że zmiany zwiększą bezpieczeństwo pożarowe instalacji w Polsce. Oprócz fachowego montażu i regularnych przeglądów ważną rolę odgrywają też prawidłowe środki ochrony. W dotychczasowych projektach często lekceważono montowanie wyłączników przeciwpożarowych (pozwalających odłączyć resztę instalacji od będących pod napięciem paneli PV), detektorów iskrzenia oraz innych podstawowych środków ochrony. Natomiast przekazanie informacji o lokalizacji poszczególnych przewodów czy paneli Państwowej Straży Pożarnej ułatwi prowadzenie ewentualnych akcji ratowniczo-gaśniczych.

Niejasne zapisy ustawy

Kwestie takie, jak zakres projektu do uzgodnienia z rzeczoznawcą czy opis modelowego systemu zabezpieczeń nie zostały w treści ustawy sprecyzowane. Brakuje też konkretnych wytycznych wobec mikroinstalacji o mocy poniżej 6,5 kWp. Interpretacja zapisów nowelizacji jest więc utrudniona, przez co wykonawcy muszą do pewnego stopnia działać na własną rękę. W efekcie w niektórych budynkach może dochodzić do wdrażania nieadekwatnych rozwiązań.

Dom jednorodzinny jak centrum handlowe

Podział instalacji na te o mocy do 6,5 kWp oraz większej jest problematyczny, gdyż obu grup dotyczą te same niepożądane zjawiska. W ustawie pominięto też typ budynku, przez co niektóre większe domy znajdą się w tej samej kategorii co np. małe galerie handlowe. Zarówno w budynku jednorodzinnym, jak i w centrum usługowym można zamontować instalację o mocy 10kWp, dofinansowaną z programu Mój Prąd. Nowe wytyczne powinny to uwzględnić, ponieważ rozwiązania techniczne dla obu typów budynków będą się wyraźnie różnić. Zawarcie w nowelizacji ustawy minimalnego zestawu środków ochrony oraz wymogu konsultowania każdej instalacji bez względu na jej moc byłoby bardziej precyzyjnym rozwiązaniem.

Mniejsze tempo rozwoju OZE?

Potrzeba konsultacji z rzeczoznawcą oraz wdrożenie ewentualnych poprawek i zaleceń to dla projektantów i instalatorów więcej pracy, a dla użytkowników i inwestorów dodatkowe koszty, które będą musieli ponieść z własnej kieszeni.

W porównaniu do 2019 r., od początku roku moc fotowoltaiki w naszym kraju wzrosła o 156%, a jej potencjał do 2024 r. oceniany jest na aż 16 GW. Większość projektów fotowoltaicznych w Polsce to małe instalacje dachowe*. Czas pokaże, jakie efekty przyniesie nowelizacja – może się ona jednak odbić negatywnie na rozwoju odnawialnych źródeł energii, głównie przez potencjalnie wyższe koszty oraz utrudnienia i opóźnienia w procesie inwestycyjnym.

Rozwiązania Eaton spełniające nowe wymogi

Wychodząc naprzeciw wymaganiom ustawodawcy firma Eaton ma do zaproponowania rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych. Jest to rozłącznik przeciwpożarowy SOL30 – SAFETY o napięciu znamionowym 1000VDC, który w zakresie aplikacji ma za zadanie rozłączenie zasilania obwodu DC w systemach fotowoltaicznych pomiędzy modułami PV a inwerterem. Zdalne wyzwolenie odbywa się za pomocą wbudowanego wyzwalacza podnapięciowego 230V, 50 Hz a sygnalizacja stanu rozłącznika jest realizowana za pomocą styków pomocniczych 1NO i 1NC. Dodatkowo całość zawarta jest w szczelnej obudowie IP65 wraz systemem wyrównującym ciśnienie. W zależności od instalacji możemy zabezpieczyć maksymalnie 6 łańcuchów PV.

Rys. 1 Rozłącznik przeciwpożarowy typu SOL30x2-SAFETY z zabezpieczeniem 2 łańcuchów PV

Ponadto jako zabezpieczenie instalacji po stronie DC Eaton oferuje wyłączniki ochronne gałęzi DC typu PKZ-SOL, służące do ochrony paneli przed skutkami zwarć, z możliwością regulacji prądu wyzwolenia i dobudową zarówno wyzwalaczy, jak i styków pomocniczych. Dodatkowym rozwiązaniem jest również rozłącznik izolacyjny DC typu P-SOL stosowany do rozłączania obwodów DC i bezpiecznej pracy beznapięciowej. Niewątpliwym jego atutem jest załączanie dwubiegunowe do zastosowań w nieuziemionych instalacjach.

Sprawdź ofertę produktów Eaton: https://amper.pl/eaton


* Według założeń Polityki Energetycznej Polski

PODZIEL SIĘ
Poprzedni wpisOperator wózka sklepowego
Następny wpisOko Saurona

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here