PODZIEL SIĘ

Powszechność stosowania bardzo wrażliwych urządzeń elektronicznych w coraz bardziej strategicznych miejscach powoduje konieczność zapewnienia im odpowiednich warunków środowiskowych. Urządzenie nie może bowiem powodować zakłóceń w pracy innych urządzeń i powinno być zdolne do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym. Nie może też emitować zaburzeń pola elektromagnetycznego zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku, czyli powinno spełniać warunki kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Jednym z istotnych czynników wpływających na te zjawiska jest właśnie sposób wykonania połączeń uziemień i mas. Odpowiedzią na tego typu wyzwania są, oferowane przez firmę Helukabel taśmy plecione uziemiające, wykonane w całości z miedzi cynowanej, pracujące w zakresie temperatur od –20°C do +125°C. Dodatkowo są odporne na cykliczne przegięcia, a styki są tłoczone bezszwowo. Warto przyjrzeć się bliżej karcie katalogowej produktu.
http://centrala.helukabel.pl/proalpha/images/catalog/pl/11008412.pdf

Jakie są zalety stosowania połączeń plecionek płaskich uziemiających?

Płaskie połączenia wyrównawcze mają mniejszą impedancję falową (szczególnie chodzi tu o indukcyjność zastępczą płaskiej plecionki względem okrągłej żyły ochronnej dawniej stosowanej w tym celu masowo). Wiadomo, że wzrost częstotliwości wzmacnia efekt impedancji, ponieważ Z= ωL=2πfL. Podobnie dla rezystancji – dla wyższych częstotliwości występuje efekt naskórkowości, płaskie połączenie ma mniejszą rezystancję niż okrągłe, gdyż korzystniejszy jest stosunek powierzchni do przekroju poprzecznego (mówiąc kolokwialnie jest do dyspozycji więcej powierzchni). Zatem i dla reaktancji indukcyjnej i dla rezystancji jest lepiej mieć połączenie płaskie. Oczywiście pomiary “zwykłymi” miernikami nie wystarczą, bo dla prądu stałego, czy 50 Hz nic szczególnego nie widać. Korzyści zaczynają się tak naprawdę dla kilku kHz, a z takimi częstotliwościami masy do czynienia dla falowników PWM (czyli dla praktycznie wszystkich napędów regulowanych).

Impedancja plecionki

W środowisku gdzie zakłócenia elektromagnetyczne stają się coraz liczniejsze, zgodność elektromagnetyczna ma coraz większe znaczenie przy projektowaniu i montażu rozdzielni i szaf sterowniczych. Aby uniknąć “błądzących” prądów, konieczne jest by wszystkie elementy konstrukcji, wewnątrz szafy i na zewnątrz, posiadały taki sam potencjał elektryczny. Dlatego, ważne jest aby połączyć wszystkie metalowe części elementami dającymi niską impedancję przy wysokiej częstotliwości. Połączenia kablami nie są skuteczne. Tylko krótkie i płaskie przewodniki dają pożądany efekt. Impedancja plecionki jest 10 (nawet do 20) razy mniejsza niż okrągłego kabla.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here