Polowa instalacja artystyczna Richarda Boxa z 2004 roku: świetlówki emitujące światło w wyniku działania pola elektromagnetycznego pod napowietrzną linią wysokiego napięcia.