Firma Eaton posiada w swojej ofercie kolumny sygnalizacyjne o wysokiej funkcjonalności i nowoczesnej, przyciągającej uwagę obudowie. Standardowa wersja SL7 i jej mniejszy wariant SL4 o średnicy 40 mm (Rys. 1) wyróżniają się ze względu na swoją wyjątkowo wysoką widoczność. Operatorzy zakładowi mogą dzięki nim szybciej ocenić stan systemu oraz zapobiegać usterkom. Pozwala to zminimalizować liczbę sytuacji, w których dochodzi do zatrzymania produkcji czy uszkodzenia którejś z maszyn.

Istotnym atutem kolumn sygnalizacyjnych Eaton jest również łatwość w ich składaniu. Przy montażu i demontażu kolumn do transportu nie są potrzebne żadne narzędzia, a system mocowań bagnetowych redukuje czas instalacji do minimum.

Kolumny sygnalizacyjne Eaton to zestaw składający się z podstawy oraz modułów świetlnych i akustycznych. Jedna kolumna może składać się z maksymalnie 5 segmentów (lub 10 przy zastosowaniu podstawy obustronnej). Producent zwiększył poziom jasności i głośności produktów oraz opracował kilka wariantów akustycznych, aby polepszyć efekt sygnalizacyjny. W rezultacie każda zmiana stanu instalacji, np. brak materiału, awaria czy ryzyko wystąpienia zagrożenia, sygnalizowana jest w odmienny, łatwy do interpretacji sposób.

Rys. 1. Kolumna SL7 i jej mniejszy wariant SL4 o średnicy 40 mm

Sygnał generowany przez kolumny – w tym jego rodzaj i stopień ważności – musi być zawsze rozpoznawalny jednoznacznie i natychmiast, nawet z dużej odległości. Aby rozwiązania były lepiej widoczne, Eaton zastosował diody LED oraz diody o wysokiej wydajności (tzw. diody mocy – tylko w wersji SL7).

Sygnalizatory są dostępne w wersjach zasilania 24 V AC/DC, 120 V AC i 230 V AC oraz 24 V AC/DC dla LED-ów o wysokiej wydajności – te ostatnie świecą 5-6 razy mocniej od standardowych. Użytkownicy mają do wyboru 6 kolorów oraz różne tryby (światło ciągle, pulsujące, błyskowe oraz błyskowe zmiennej częstotliwości). Dostępne są także moduły akustyczne z możliwością dobrania do 8 tonów sygnałów dla różnych rodzajów usterek i ustawienia głośności do 100 dB. Funkcje te pozwalają korzystać z urządzeń nawet w szczególnie hałaśliwym środowisku. Poszczególne moduły świetlne dostępne są w kolorach: jednolicie czerwonym, żółtym, zielonym, niebieskim, białym oraz pomarańczowym/bursztynowym.

Rys. 2. Mocowanie bagnetowe zastosowane w szybkim systemie montażu

Mocowanie bagnetowe zastosowane w szybkim systemie montażu (Rys. 2) uprościło i przyspieszyło instalację o połowę, tym samym redukując jej koszt. Podłączenia elektryczne dolnej sekcji adaptera montuje się tylko raz. Następnie segment przykręcany jest śrubami do maszyny na stałe. Po przetransportowaniu kolumna sygnalizacyjna może zostać zamontowana w ramach jednej operacji. Oprócz adaptera umożliwiającego szybką instalację, dostępny jest także szeroki zakres uchwytów mocujących i kątowników.

Wszystkie kolumny sygnalizacyjne Eaton są bardzo wytrzymałe i posiadają stopień ochrony IP66 (ochrona przed silnymi strumieniami wody z każdej strony). Producent wziął pod uwagę także kwestie wizualne: zaokrąglony kształt kolumn w połączeniu z designem urządzeń kontrolnych RMQ-Titan zapewnia spójny i atrakcyjny wygląd.

Wydajność kolumn może być jeszcze większa dzięki połączeniu ich z systemem SmartWire-DT (Rys. 3), który umożliwia inteligentną transmisję danych zgodnie z koncepcją Lean Solution. Dzięki funkcji wczesnego ostrzegania kolumny sygnalizacyjne są istotnym elementem zintegrowanego systemu. Pozwalają operatorom reagować z wyprzedzeniem zanim wystąpią poważne usterki, tym samym zapewniając ciągłość produkcji oraz ograniczając problemy wynikające z uszkodzenia maszyn.

Rys. 3 Połączenie kolumn z systemem SmartWire-DT

Przejdź do produktów Eaton


Autor: Krystian Czerkas – Product Manager, Eaton