Świąteczna dekoracja konstrukcji wsporczej pod siedzibą państwowego operatora systemu dystrybucyjnego w Recife (Brazylia).