Poprzednik podobno policzył klienta jak za wymianę instalacji, podczas gdy tylko poprzesuwał jej elementy, wspinając się w starą instalację: