Instalator: Gdzie tu jest najbliższe gniazdko?

Klient: Tam przy rynnie jest przedłużacz, można się podłączyć.