https://www.youtube.com/watch?v=l2hXJbRBlk4

Doktor Lubicz przywołuje Panią Stenię do porządku.  To jest klinika, a nie bazar!

Klan, odcinek 429 – 2001 r.