W ostatnim czasie mogliśmy usłyszeć i przeczytać sporą dawkę informacji na temat możliwych problemów z brakami prądu i koniecznymi oszczędnościami w użytkowaniu energii. I choć według wszelkich analiz nie grożą nam poważne i długotrwałe blackouty, to realne jest występowanie tymczasowych przerw w dostawach prądu na terenie gmin czy miast. Przerwy w dostawach energii nie są jednak jednym zagrożeniem dla poprawnego funkcjonowania domowych urządzeń. Są one narażone na różne, negatywne czynniki takie jak np. wzrosty i spadki napięcia, które mogą poważnie uszkodzić domową elektronikę. Skuteczną ochronę przed powyższymi problemami stanowią systemy UPS.

Co to jest UPS?

UPS (z ang. Uninterruptible Power Supply) to system zasilania bezprzerwowego, który wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie wymagane jest niezawodne zasilanie awaryjne oraz ochrona przed typowymi problemami występującymi w sieci. UPS stale monitoruje napięcie sieci, do której jest podłączony. W przypadku jego zaniku, bezzwłocznie następuje przejście na zasilanie akumulatorowe. Systemy UPS można spotkać w budynkach komercyjnych, placówkach służby zdrowia, fabrykach czy też w centrach przetwarzania danych. Proste zasilacze UPS z powodzeniem posłużą także do tymczasowego podtrzymania domowych urządzeń w przypadku krótkotrwałego braku zasilania.

UPS serii 3 – skuteczna ochrona domowej elektroniki

Do ochrony domowej elektroniki najlepiej sprawdzi się jednofazowy zasilacz UPS serii 3. Urządzenia tej serii rozwiązują trzy podstawowe problemy związane z zasilaniem: przerwy w dostawach prądu, zapady napięcia i przepięcia. W normalnym trybie pracy, zasilacz UPS dostarcza energię do urządzenia bezpośrednio z sieci zasilającej, filtrując je. W przypadku przerwy w dostawie prądu, UPS dzięki akumulatorowi zapewnia zasilanie podłączonym do niego urządzeniom. Przykładem takiego urządzenia jest UPS Eaton 3S Gen2, który z powodzeniem nada się do tymczasowego zasilania komputera, routera Wi-Fi czy telefonu komórkowego.

UPS serii 5 i 9 – niezawodne zabezpieczenie domu

Do ochrony kluczowych urządzeń w naszym domu, takich jak wszelkiego rodzaju domowa automatyka i sterowniki pomp ciepła czy kotłów grzewczych, niezbędne będzie zastosowanie nieco bardziej zaawansowanych zasilaczy UPS, w których możliwy do osiągnięcia czas podtrzymania jest znacznie większy. Przykładem takiego rozwiązania jest np. Eaton 9E. UPS serii 5 i 9 poza podtrzymaniem pracy urządzeń w przypadku zaniku napięcia, rozwiązują szereg problemów związanych z zaburzeniami sieci zasilającej. Urządzenia stale monitorują sieć, na bieżąco reagując na pojawiające się problemy.

>> Przejdź do produktów Eaton