Kolizja wózka widłowego ze słupem konstrukcyjnym na magazynie wielkopowierzchniowym