fot. NKT

Inicjatywa Science Based Targets zatwierdziła krótkoterminowe cele dekarbonizacji wyznaczone przez NKT jako ważny krok w drodze firmy do zerowej emisji netto.

Rozwiązania w zakresie kabli elektroenergetycznych i akcesoriów są niezbędne dla infrastruktury wspierającej globalne przejście na energię odnawialną. Jako wiodący dostawca rozwiązań w zakresie kabli elektroenergetycznych, NKT jest kluczowym podmiotem w dążeniu do dekarbonizacji branży kabli elektroenergetycznych. W 2020 roku NKT dołączyło do Science Based Targets initiative (SBTi) jako pierwsza duża firma produkująca kable energetyczne, a teraz SBTi zatwierdziło krótkoterminowe cele dekarbonizacji NKT, określając w ten sposób ścieżkę redukcji emisji gazów cieplarnianych przez firmę.

– Jesteśmy dumni z uzyskanej aprobaty SBTi, która potwierdza nasze zaangażowanie i proaktywną rolę w dekarbonizacji naszych własnych operacji, a także naszą wiodącą rolę w branży. Jest to ważny kamień milowy na naszej drodze do stania się firmą o zerowej emisji netto nie później niż do 2050 roku i nadal koncentrujemy się na redukcji emisji dwutlenku węgla z naszych produktów, operacji i łańcucha dostaw – mówi Claes Westerlind, prezes i dyrektor generalny NKT.

W związku z tym NKT Cables Group zobowiązuje się do: 

  • Zmniejszenia bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych (GHG) z zakresu 1 i 2 o 90% do roku 2030 w stosunku do roku bazowego 2019*.
  • Zwiększenia aktywnego rocznego pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z 18% w roku obrotowym 2019 do 100% w roku obrotowym 2023 i kontynuowania aktywnego rocznego pozyskiwania 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do roku obrotowego 2030. 
  • Zmniejszenie bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych w zakresie 3 z zakupionych towarów i usług oraz wykorzystania sprzedanych produktów o 27,5% do roku budżetowego 2030 w stosunku do roku budżetowego 2019.

Wraz z zatwierdzeniem, SBTi stwierdza, że cele zakresu 1 i 2 oraz plan działania są zgodne z trajektorią 1,5ºC. Zatwierdzone cele potwierdzają strategiczne ukierunkowanie NKT i bieżące inicjatywy poświęcone redukcji emisji dwutlenku węgla przez firmę. Od 2019 r. do końca 2022 r. NKT zmniejszyło emisje w zakresie 1 i 2 o 79% dzięki różnym inicjatywom, takim jak zasilanie wszystkich fabryk odnawialną energią elektryczną, zwiększenie elektryfikacji logistyki wewnętrznej oraz poprawie efektywności energetycznej w produkcji kabli elektroenergetycznych i akcesoriów. NKT zobowiązuje się do dalszej realizacji planu zrównoważonego rozwoju jako głównego filaru strategii korporacyjnej ReNew Boost, której celem jest osiągnięcie zerowej emisji netto nie później niż do 2050 roku.

Fakty: Inicjatywy Science Based Targets

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) jest wynikiem współpracy pomiędzy CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) i World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi definiuje i promuje jasno określoną ścieżkę redukcji emisji gazów cieplarnianych przez firmy. Ponad 4000 firm zobowiązało się do ustalenia celów redukcji emisji opartych na podstawach naukowych.

*Docelowa granica obejmuje emisje związane z gruntami i pochłanianie z surowców bioenergetycznych.