Dokument ukazujący budowę osiedla mieszkaniowego w czasach Edwarda Gierka.