Green Range 221 to pierwsze złączki WAGO wyprodukowane częściowo z bio-cyrkularnych oraz porecyklingowych tworzyw sztucznych

Jeśli chodzi o los naszej planety, liczy się każda, nawet najmniejsza rzecz. Dlatego jeden z najbardziej rozpoznawalny produktów WAGO – złączka instalacyjna 221 z dźwigniami – jest teraz dostępny w zielonej, ekologicznej wersji. Nowa złączka składa się w dużej mierze z certyfikowanych tworzyw sztucznych pochodzenia bio-cyrkularnego i porecyklingowego. Takie rozwiązanie pozwala wykorzystać dostępne zasoby i wyeliminować nowe odpady. W ten sposób WAGO wyznacza nowe standardy w technice połączeń i bierze odpowiedzialność za bardziej zrównoważoną przyszłość – w końcu każda duża zmiana zaczyna się od małego kroku.

Nowa złączka WAGO Green Range 221 ma te same zalety i parametry, co jej poprzedniczka z pomarańczowymi dźwigniami, składa się jednak z materiałów z bardziej zrównoważonych źródeł. Aż 77% poliwęglanu (PC), z którego powstała obudowa, pochodzi z przeróbki biopochodnych odpadów z gospodarstw domowych i pozostałości z procesów przemysłowych (np. olej talowy, zużyty olej spożywczy,  resztki z produkcji olejów roślinnych). Z kolei zielone dźwignie składają się w min. 27% z politereftalanu butylenu (PTB), pochodzącego z recyklatu pokonsumeckiego (np. przetworzonych butelek PET). Dzięki takim rozwiązaniom niepotrzebne odpady stają się ponownie cennymi zasobami.

WAGO Green Range 221

W TROSCE O BARDZIEJ ZIELONE JUTRO  

Z proekologicznych surowców powstaje nie tylko sama złączka, ale również jej opakowanie. Wytwarzane jest ono z papieru z trawy, składającego się w 30% z włókien traw i w 70% z papieru makulaturowego.
Przy produkcji papieru z trawy – w porównaniu do papieru czysto porecyklingowego – emisja CO₂ jest mniejsza o 5,6%, a zużycie wody o ok. 11%. Ponadto papier z trawy ma mniejszy (o ok. 28%) wpływ na bioróżnorodność. Wykorzystywana do jego produkcji trawa pochodzi z obszarów kompensacyjnych pod zabudowę lub nieużytków rolnych, które obowiązkowo muszą być koszone.
Dla WAGO ma to duże znaczenie, ponieważ zwracamy szczególną uwagę na rodzaj materiałów używanych do produkcji oraz generowany przy tym ślad ekologiczny.

Zalety złączek WAGO Green Range 221:  

  • wykorzystanie do produkcji bio-cyrkularnych oraz porecyklingowych tworzyw sztucznych,
  • ograniczenie zużycia zasobów kopalnych poprzez ich utrzymywanie w zamkniętym obiegu,  
  • identyczna jakość i certyfikaty, jak w przypadku klasycznych złączek instalacyjnych 221.
Zielone złączki WAGO 221 w puszce elektrycznej

Nowa złączka WAGO Green Range 221 to alternatywa dla wszystkich, którzy chcą łączyć w bardziej świadomy
i proeklogiczny sposób.