Podczas zalewania stropu na budowie w stolicy Iraku wysięgnik pompy do betonu miał prawdopodobnie kontakt z biegnącą w pobliżu napowietrzną linią SN. Poszkodowany betoniarz w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.

Pamiętajmy o zachowywaniu bezpiecznych odległości! 
W przypadku prowadzenia prac bez nadzoru, minimalny dystans od linii napowietrznej wynosi odpowiednio:

  • 3 m – dla linii o napięciu znamionowym do 1 kV,
  • 5 m – dla linii o napięciu znamionowym od 1 kV do 15 kV,
  • 10 m – dla linii o napięciu znamionowym od 15 kV do 30 kV,
  • 15 m – dla linii o napięciu znamionowym od 30 kV do 110 kV,
  • 30 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.