Regulamin tamtejszego basenu zakazuje podłączania suszarek bez uziemienia, czyli urządzeń w II klasie ochronności.