Niedawno pokazałem Wam jak krok po kroku wygląda proces budowy rozdzielnicy niskiego napięcia. Teraz chciałbym zademonstrować jak wygląda „od kuchni” proces doboru i specyfikacji wszystkich elementów wchodzących w jej skład. Na pewno doskonale poradzilibyście sobie z tym sami, jednak taka mała „ściągawka” może zawsze się Wam przydać. Tak więc zaczynajmy.

Rittal Configuration System

0a

Konfigurator rozdzielnic niskiego napięcia w wersji online jest dostępny na stronie producenta www.rittal.pl.

Aby się do niego dostać lokalizuję na stronie internetowej (menu główne) i klikam zakładkę „Support”. Po rozwinięciu się menu tej zakładki wybieram kolumnę zatytułowaną „Oprogramowanie”, a następnie klikam w dostępnej w niej „Konfiguratory”. W ten sposób przechodzę do strony pt. „Rittal Configurataion System”, gdzie wybieram opcję „Więcej” (znajduje się ona na różowym pasku), dalej klikam „Rozpocznij konfigurację” (również znajduje się na różowym pasku) i przechodzę do wyboru konfiguratora.

W moim przypadku klikam na pierwszy kafelek od prawej strony i wybieram „VX25 Rittal Power Engineering”. Po kliknięciu pojawia się krótka charakterystyka konfiguratora, a po prawej jej stronie wyświetla się „Konfiguruj teraz” – wybieram tę opcję, co powoduje uruchomienie konfiguratora.

1b

Aktualnie konfigurator dostępny jest w językach: angielskim oraz niemieckim, jednakże warto podkreślić, że Rittal zapewnia, iż trwają prace nad polską wersją, która ma być dostępna niebawem. Zanim jednak rozpoczniemy cały proces, chciałbym zwrócić uwagę na kilka podstawowych dostępnych funkcji.

W prawym górnym rogu, obok pola wyboru języka znajdują się cztery ikony. Począwszy od lewej, symbol folderu – to możliwość załadowania pliku z gotową konfiguracją, symbol dyskietki – to możliwość zapisu projektu, symbol kartki i ołówka – to możliwość stworzenia dodatkowej notatki, symbol CU – bezpośrednio przenosi nas na etap doboru kątowników przyłączeniowych, np. pomiędzy wyłącznikiem a mostem szynowym.

1d
1a

Do wyboru mamy dwie ścieżki konfiguracji – podstawową, która jest ustawiona domyślnie oraz zaawansowaną, dającą dostęp do większej liczby parametrów. Przejście pomiędzy nimi odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku „Advanced system configuration”. W moim przypadku wykorzystałem tę drugą opcję.

Za zadanie postawiłem sobie dobór parametrów na podstawie pokazowego egzemplarza szafy – pola wyłącznika mocy, jaki miałem okazję ostatnio prefabrykować.

1

Podstawowe parametry rozdzielnicy

Zacznijmy od początku, czyli od definicji podstawowych parametrów rozdzielnicy („System”) takich jak nazwa, rodzaj – w moim przypadku pole wyłącznika miało charakter modułowy, gdzie szyny przebiegały w jego górnej części, w związku z tym wybrałem opcję „up to 4000A | roof/rear”, stopień ochrony oraz forma separacji – 4b ze względu na zastosowany podział pomiędzy szynami, jednostkami funkcyjnymi czy zaciskami przewodów znajdującymi się wewnątrz szafy.

1c
Warto zauważyć, że w oknie znajdującym się z prawej strony wyświetlane są informacje/podpowiedzi w przypadku edycji poszczególnych parametrów, co stanowi naprawdę spore ułatwienie. Doskonale jest to widoczne przy wyborze stopnia ochrony szafy.
2

Kolejna sekcja to parametryzacja głównego mostu szynowego („Main busbar system”). Najpierw należy rozszyfrować nazewnictwo prądów: „Rated current of assembly InA” – prąd dostarczany z generatora lub transformatora do rozdzielnicy, „Maximum operating current Inc” – prąd systemu szynowego w wybranych warunkach zabudowy, „Short circuit capacity of the system Icw” – prąd zwarciowy mostu szynowego.

Dodatkowo wybieramy: typ wentylacji („Forced ventilation”) – wymuszona lub pasywna jak w moim przypadku, wersję systemu („Numbers of poles busbar system”) – 3 polową oraz tor prowadzenia mostu szynowego („Position of busbar system”) – umiejscowienie szyn w części dachowej. Na podstawie tak wprowadzonych parametrów rozmiar szyn dobierany jest w sposób automatyczny.

3

W następnych trzech sekcjach zdefiniować należy kolejno:

  • wymiary szafy („Measurements”), czyli jej wysokość, głębokość oraz wysokość cokołu, jeżeli został wybrany;
  • system szyn PE („PE System”), który pozwala na wybór typu sieci oraz wymiary poszczególnych szyn wchodzących w jej skład; w moim przypadku jest to system TN-C-S, więc dobrałem szynę PE oraz N o odpowiednim przekroju;
  • kalkulację miedzi („Copper calculation”), która pozwala na wyspecyfikowanie jakich szyn potrzebujemy. Opcja generowania ceny miedzi jest jeszcze w etapie projektowania.

W ten sposób mamy określone główne parametry rozdzielnicy, aby przejść dalej do kolejnego etapu doboru należy nacisnąć przycisk „Next” znajdujący się w prawym górnym rogu.

4

Na tym ekranie („Available section types”) dokonujemy wyboru pól rozdzielnicy – w moim przypadku jest to pole wyłącznika, czyli pole ACB. Następnie konfigurujemy podstawowe parametry wyłącznika, gdzie na podstawie wcześniej wprowadzonych danych otrzymujemy automatyczną podpowiedź typoszeregu wyłącznika („Rated current of ACB”) oraz zdefiniowaną szerokość pola („Section wide”). Jako dodatkowy element możemy zabudować płytę montażową np. pod rozłączniki bezpiecznikowe, czy ograniczniki przepięć. W tym celu należy wybrać opcję „Add”, to pozwoli nam dodać wybrane przez nas pole.

5a
5

W ten sposób utworzone pole możemy szczegółowo skonfigurować („Detailed section configuration”). Wybierając producenta, po wcześniejszym zdefiniowaniu typoszeregu prądu wyłącznika, program automatycznie generuje jego model. Należy także określić sposób jego montażu („Mounting of device”) – opcja wysuwna („Rack”) lub na stałe („Fixed”) oraz pozycję montażu urządzenia („Position of device”) – za drzwiami szafy („HT”) lub z otworem wyciętym w drzwiach frontowych („VT”). Możemy także wybrać rodzaj mechanizmu zamykania szafy („Interlocks”) – standardowym rozwiązaniem jest wkładka dwupiórkowa, przy czym dostępnych jest zdecydowanie więcej.

Kolejną opcją jest specyfikacja płyty dachowej („Type of roof plate”), zgodnie z wybranym wcześniej stopniem ochrony program automatycznie generuje możliwe opcje, w moim przypadku wybrałem pełną płytę dachową. Konfigurator stwarza również możliwość wyboru systemu przyłącza kablowego w celu zasilenia rozdzielnicy („Cable connection system”) korzystając z szyn Maxi-PLS dobranych do odpowiedniego prądu („Cable connection rated current”). W ostatniej sekcji dokonujemy doboru liczby zacisków w wymaganym rozmiarze („Number of connection clamps” oraz „Number of terminal studs M12/16”).

6a
6b
6c

W kolejnej zakładce pt. „Module configuration” specyfikujemy płytę montażu częściowego poprzez kliknięcie na jej symbol. Po wybraniu opcji podstawowych klikamy „Add”, a następnie przechodzimy do bardziej szczegółowej konfiguracji, gdzie możemy wybrać opcję dodatkowych przestrzeni separujących w związku z wybraną na początku formą separacji 4b („Add connection space for Form 4b”).

6d
7
8

Gdy mamy już wszystko skonfigurowane przechodzimy do podsumowania, w prawym górnym rogu klikamy „Next”. Następnie naciskamy „Download dialog” i w nowo otwartym oknie wybieramy pliki, które chcielibyśmy pobrać bezpośrednio na swój komputer.

Podsumowując zarówno układ graficzny, jak i dostępne w konfiguratorze opcje, należy ocenić pozytywnie. Jest on prosty w obsłudze, intuicyjny oraz czytelny dla użytkownika. Polecam byście i Wy go wypróbowali.