Doprowadzenie instalacji do wyspy kuchennej – szkoła chicagowska.