Wysokie natężenie pola elektrycznego w znacznej odległości od linii napowietrznej!

Napis na konstrukcji wsporczej linii ostrzega: 高压电危险 (zagrożenie elektryczne związane z wysokim napięciem)